Átadták a BICBC projekt keretében megépült mohácsi kerékpárutat

A BICBC projekt keretében magyar oldalon kiépítendő kerékpárút-szakasz is elkészült az év végére. A Mohács mellett, mintegy 4 kilométer hosszan elnyúló bicikliútvonal átadás-átvételére 2014. november 18-án került sor, ezzel a magyar oldali beruházás lezárult.

Az eseményen részt vett a megrendelő képviseletében Zólyomi Zoltán, Mohács Város Önkormányzatának építési csoportvezetője, a kivitelező SZTRÁDA 92 Kft. képviseletében Juhász Árpád ügyvezető, Juhász Miklós műszaki igazgató, és Bosnyák Csaba művezető. A műszaki ellenőrzést végző AQUA VIA Kft. képviseletében Müller Attila műszaki ellenőr, továbbá Ritter Attila tervező, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az EON Gázhálózati Zrt., és a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (mint engedélyező hatóság) képviselői. A munkálatokban részt vállaló cég képviselői közösen lezárták az építési naplót.

Az új szakaszt használatba vevő biciklisek biztonságos körülmények között tekerhetnek majd Mohácstól egészen az ötszáz évvel ezelőtti csata emlékparkjának otthont adó Sátorhelyre vezető elágazóig.

A BICBC névre keresztelt projektben együttműködő partnerek számos új útvonalat építettek meg magyar-horvát összefogással, az Európai Unió határon átnyúló együttműködési programjának támogatásával Mohácson, illetve a horvátországi Pélmonostoron (Beli Manastir), Belistyén (Belišće) és Eszéken (Osijek). Több szakasz a térségben húzódó EuroVelo 6-os és 13-as páneurópai kerékpáros folyosók részét is képezi, vagy azokhoz kapcsolódik: részben a kerékpárosok által előszeretettel használt országutakkal párhuzamosan épültek, elválasztva a bicikliseket a járműforgalomtól; részben pedig a folyók árvízvédelmi töltésein, betekintést engedve a Duna és a Dráva árterének egyedülálló élővilágába.

Az újonnan épült részeknek is köszönhetően az országban egyedülálló túraszakaszok létesültek a két folyam mentén. A kirándulók bejárhatják a Duna és a Dráva szinte teljes baranyai szakaszát, hol festői környezetben tekerve a gátak koronáján, hol kiváló minő-ségű aszfalton suhanva a települések között.