Završna konferencija prekograničnog projekta za razvoj biciklističkih staza u Osijeku – 23. siječnja 2015.

Prekogranični projekt koordiniran od Grada Mohača, u suradnji sa više partnerskih gradova i različitih organizacija iz Hrvatske (Grad Beli Manastir, Grad Belišće, Osječko-baranjska županija, Hrvatske vode) će imati završnu konferenciju 23. siječnja 2015. u Osijeku, u Zoo Hotelu, na obali rijeke Drave. Program se može preuzeti, registracija se odvija kroz link u pozivnici.

U sklopu projekta je bilo provedeno više investicijskih aktivnosti, koje su povezane sa transnacionalnim rutama EuroVelo 6 i 13, poput dionice uz glavnu cestu od Sátorhely-a do Mohača, između Belog Manastira i Branjinog Vrha te staza od Belišća prema Baranjskom Petrovom Selu. Uz elemente izgradnje prometne infrastrukture različite promotivne aktivnosti su u tijeku.

Projekt „BICBC“ je sufinanciran od Europske unije kroz Program prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske.

BICBC (HR) download pdf